La transformació digital. Nuevas funcionalidades de BDporc

En un escenari marcat per la transformació digital, BDporc està actualment en ple procés de renovació. A més d’estrenar nou logo i portal públic, s’estan actualitzant tots els processos de recollida, emmagatzematge i processament de dades amb l’objectiu d’anar molt més enllà en l’abast i la utilitat d’aquesta plataforma d’informació única per al sector porcí.

Amb aquesta finalitat, s’ha posat en marxa el projecte “BDporc: digitalització, sensorització i analítica augmentada per a l’eficiència i sostenibilitat del sector porcí”, amb el qual es pretén ampliar l’abast i la utilitat de BDporc incorporant tecnologies 4.0 i dades de diferent naturalesa en tot el cicle productiu, incloses la transició i l’engreix. A mig termini l’objectiu és proporcionar informació de valor sobre nous aspectes relacionats amb l’eficiència i la sostenibilitat mediambiental de les granges de porcí, juntament amb potents però intuïtives eines d’ajuda a la presa de decisions. A llarg termini, s’aspira que BDporc constitueixi el nucli d’una Plataforma digital d’informació integral del sector porcí que aglutini informació generada a les diferents etapes de la cadena de producció, sigui una potent eina d’informació a diferents nivells i permeti fer prediccions a curt i llarg termini.

La gestió de tota aquesta nova informació, juntament amb les necessitats de canvi al sector per adaptar-se als requeriments futurs, són actualment objecte d’una profunda anàlisi i discussió tant a BDporc com a les reunions dels Jurats dels Premis i amb el sector.

Les conclusions que se’n derivin es traduiran, necessàriament, en noves funcionalitats de la plataforma i en l’establiment de nous criteris als Premis Porc d’Or. Us mantindrem informats dels avenços!

Últimas notícias