Sobre nosaltres

Presentació

El sistema d’informació BDporc és, des dels anys 90, una plataforma que recull i analitza dades tecnicoproductives de granges de mares reproductores de porcí. BDporc proporciona a les empreses adherides resultats i informació de referència com a elements d’ajuda a la presa de decisions (benchmarking). Alhora, proporciona a les administracions i associacions sectorials informació sobre dades tecnicoproductives de referència sobre el sector porcí.

El sistema d’informació BDporc està gestionat per l’IRTA amb el suport del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació y ANPROGAPOR.

Des de l’any 2012 s’hi va incorporar també la Base de Dades de Porcí Espanyol Ibèric (BDporc Ibèric). Actualment el sistema BDporc de Capa Blanca y el BDporc Ibèric alberguen les datos de gairebé un milió de reproductores, el que representa més del 50% del cens nacional de mares. Des del 2015, BDporc també gestiona dades de Portugal i Colòmbia, mitjançant acords entre l’IRTA i les seves respectives associacions en l’àmbit nacional.

Foto: Laura Varela

BDporc ha estat, al llarg dels gairebé 30 anys d’història, la principal plataforma per a l’avaluació dels diferents aspectes tècnics de la producció porcina i per a la realització de diverses investigacions destinades al sector. A més de la informació productiva per a la gestió tècnic-econòmica que es rep de manera automàtica des dels diferents programes de gestió de granja, BDporc allotja també nombrosa informació recollida mitjançant qüestionaris de caracterització o visites d’avaluació, relativa a la sanitat, el benestar dels animals, les mesures de bioseguretat, l’impacte ambiental, les instal·lacions i altres aspectes de maneig. Les possibilitats que ofereix BDporc per a la realització d’estudis sobre nutrició, genètica o sanitat animal i el seu impacte productiu són innombrables.

BDporc permet a les empreses de porcí conèixer i avaluar la situació relativa de les seves granges en relació amb els estàndards de referència del sector. D’altra banda, a més dels informes enviats trimestralment, BDporc ofereix a les empreses adherides una àrea privada (intranet) amb accés a tota la tota informació històrica i actualitzada de les granges de l’adherit. A la part intranet hi ha eines de visualització per a l’anàlisi automàtica de les dades de l’empresa i les seves granges i la comparació sistemàtica amb els valors dels grups de referència desitjats.

Finalment, però no menys important, les millors granges de porcí reben el seu reconeixement a l’edició anual dels Premis Porc d’Or, consolidats com a esdeveniments de gran transcendència per al Sector Porcí i per a la seva imatge. Participar als Premis Porc d’Or representa la visualització de l’empresa, una oportunitat única que les granges quedin reconegudes entre les millors dins de la seva categoria a nivell nacional.

Els premis Porc d’Or són un esdeveniment de retrobament amb els professionals del sector amb la finalitat primordial de reconèixer l´esforç, la dedicació i la passió dels millors ramaders! Els Premis Porc d’Or de Capa Blanca es van crear el 1994 i el 2017 els premis Porc d’Or Ibèric.

BDporc és una plataforma d’informació al servei del sector de valor inestimable per la representativitat, la trajectòria històrica i la voluntat de revisió i actualització constant davant els nous escenaris econòmics, productius i de sostenibilitat ambiental. Entenem que BDporc ha de ser valorat com un gran aliat per a l’avenç i la modernització col·lectius del sector porcí.

Preguntes Freqüents

Qualsevol empresa/granja de porcí, independentment del programa informàtic de gestió que utilitzi.

Transmetre, periòdicament (trimestralment), les dades bàsiques dels moviments dels animals (altes, cobriments, parts, etc.) en suport informàtic.

 • Informació comparativa de la vostra empresa i granges, amb els grups de referència (per comunitats autònomes, per mida d’explotació, per cicle, etc.) i europeus (França i Holanda).
 • Posibilidad d’accés online a:
  • consulta de les dades
  • elaboració d’informes personalitzats
  • utilització de ferramentes d’ajuda a la presa de decisions.
 • Recepció periòdica del butlletí BDporc.
 • Participació als Premis Porc d’Or.

El BDporc garanteix la confidencialitat de la informació individual de les empreses.

El Sistema BDporc contempla 3 tipus d’usuaris:

 • Empreses de producció porcines adherides a BDporc.
 • Institucions (Organismes públics, associacions…)
 • Altres usuaris (accés públic)

Per facilitar als usuaris:

 • Accés online a la informació generada a BDporc.
 • Accés a eines danàlisi i ajuda a la presa de decisions.
 • Generació interactiva i personalitzada d’informes.

Per a les empreses:

 • Facilitat d’accés permanent i protegit a les dades de la pròpia empresa des de qualsevol dispositiu i localització (a través d’Internet).
 • Integració immediata de les dades de l’empresa amb la informació generada periòdicament per BDporc (estàndards de referència) per a una anàlisi conjunta.
 • Disponibilitat d’eines en línia per facilitar l’anàlisi de resultats i l’ajuda a la presa de decisions a la mateixa empresa.
 • Accés electrònic permanent al conjunt dinformes de resultats de lempresa elaborats per BDporc periòdicament.
 • Eines per a la generació interactiva d’informes personalitzats de resultats de la mateixa empresa.

Per a Institucions (Organismes públics, associacions, etc.)

 • Facilitat d’accés permanent a la informació generada pel BDporc com els estàndards de referència elaborats periòdicament.
 • Eines d’anàlisi evolutiu de resultats.
 • Eines per a l’anàlisi comparativa de resultats.
 • Eines per a la generació interactiva d’informes.
 • Anàlisi predictiva.

Pel públic en general

 • Accés a la informació de resultats anuals dels principals grups de referència.

Accés en línia a la informació generada pel BDporc.

Per tal de proporcionar serveis fàcilment accessibles des de qualsevol ordinador i en qualsevol lloc geogràfic, BDporc s’ha desenvolupat sobre la base de:

 • Ús de la xarxa Internet com a mitjà de comunicació (per la seva àmplia cobertura geogràfica i estandardització de protocols);
 • Ús de la tecnologia Web Server (http), per la facilitat d’ús, escalabilitat i integració de serveis;
 • Generació de pàgines dinàmiques mitjançant Java 2 Enterprise (JSP) i Microsoft Internet Information Server (IIS) per a personalització de continguts a cada usuari i a cada necessitat.
 • Per adherir-te a BDporc, la granja has de tenir un programa informàtic de gestió que permeti enviar les dades tecnicoproductives de les mares periòdicament.
 • L’adhesió a BDporc es formalitza mitjançant un contracte on IRTA es compromet a proporcionar els serveis contractats i garantir la confidencialitat de les teves dades.

Pots contactar amb nosaltres omplint aquest formulari o enviant-nos un correu a l’adreça de correu electrònic bdporc@irta.es.