Documentació

Manual d’ús

BDporc és un banc de dades representatiu i una plataforma digital del sector porcí creat a iniciativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), l’Associació Nacional de Productors de Bestiar Porcí (ANPROGAPOR) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). BDporc ofereix informació de referència, proporciona a les empreses porcines adherides eines de benchmarking i d’ajuda a la presa de decisions.

L’objectiu principal del BDporc és oferir un conjunt de serveis interactius que permetin, sense necessitat d’un programari específic, l’accés immediat a la informació generada pel BDporc i a diverses eines d’ajuda a la presa de decisions i d’anàlisi de resultats del sector porcí, en l’àmbit estratègic de les empreses i entitats públiques.
Aquest accés via en línia al conjunt de la informació generada pel Sistema BDporc representa una iniciativa única en el sector i un important avanç en els sistemes de distribució i accés a resultats productius.

BDporc proporciona als usuaris serveis fàcilment accessibles des de qualsevol dispositiu i en qualsevol lloc geogràfic:

 • Accés en línia a la informació generada pel BDporc,
 • Accés a eines d’anàlisis i ajuda a la presa de decisions
 • Generació interactiva i personalitzada d’informes
 • Incorporació progressiva de noves eines i utilitats

Amb l’objectiu d’adaptar-se a les diverses necessitats, el Sistema BDporc contempla tres àmbits diferents:

 • Empreses de porcí,
 • Entitats públiques,
 • Altres usuaris (accés públic).

D’aquesta manera, la pàgina principal del BDporc dona accés privat intranet a dos tipus d’usuaris (empreses i institucions) en el qual s’ofereixen els principals serveis lligats al sistema BDporc.

Àrea intranet destinada a les empreses
Aquest apartat és per a aquelles empreses adherides a BDporc, que disposen d’un codi d’usuari i d’una contrasenya per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades.
BDporc permet un accés immediat i personalitzat a la informació generada pel sistema d’informació BDporc, facilitant un conjunt d’eines ampli per a l’anàlisi de resultats i la presa de decisions.

Breument, les principals aportacions del BDporc a les empreses són les següents:

 • Facilitat d’accés permanent i protegit a totes les dades de la pròpia empresa des de qualsevol localització.
 • Integració immediata de les dades de l’empresa amb la informació generada periòdicament per BDporc (estàndards de referència) per a una anàlisi conjunta.
 • Disponibilitat d’eines per facilitar l’anàlisi de resultats i l’ajut a la presa de decisions a la pròpia empresa.
 • Accés electrònic permanent al conjunt dinformes de resultats de lempresa elaborats per BDporc periòdicament.
 • Eines per a la generació interactiva d’informes personalitzats i gràfics de resultats de la pròpia empresa.

Àrea intranet destinada a institucions
Aquesta àrea està plantejada per proporcionar, a les entitats públiques que ho sol·licitin, l’accés a la informació (degudament anonimitzada) generada pel Sistema BDporc que pugui resultar interessant dins l’àmbit científic, acadèmic i/o de l’administració.

En resum, BDporc ofereix a les institucions:

 • Facilitat d’accés permanent a la informació generada pel BDporc, per exemple els estàndards de referència elaborats periòdicament.
 • Eines danàlisi evolutiva de resultats.
 • Eines per a l’anàlisi comparativa de resultats.
 • Eines per a la generació interactiva d’informes.
 • Anàlisi predictiva de produccions.

En cap cas, aquesta àrea permet accedir a dades individuals d’empreses, respectant-se en tot moment la privadesa i confidencialitat d’aquestes.

ATENCIÓ: La part intranet de BDporc es troba en procés de renovació. De manera temporal, cal accedir a la part intranet mitjançant el portal antic de BDporc. Esperem oferir-vos en breu accés a la nova Intranet.

Temporalment, per accedir a la part intranet de BDporc, cliquem al botó superior esquerre “Accés usuaris” que ens redireccionarà a la pantalla antiga de BDporc on hem d’escollir l’idioma de preferència. Després de triar l’idioma, premem sobre el botó continuar per accedir a una altra pantalla antiga de BDporc. A la part superior dreta ens apareixen uns quadres de text on haurem d’introduir el codi d’USUARI i la CONTRASENYA que se subministrarà a cada empresa adherida al BDporc de forma totalment confidencial.

En aquest moment introduirem el nom d’usuari i la contrasenya per accedir a les utilitats del BDporc reservades a les empreses de producció porcina, així com a la visualització de les dades de la nostra empresa i dels diversos grups de referència.

Quan hàgim entrat com a empresa, apareix la següent pantalla amb una sèrie d’opcions.

 • Empresa i grups de referència – En aquesta opció, els tècnics de l’empresa poden fer una comparativa gràfica dels resultats obtinguts durant un període definit al global de l’empresa o en una selecció de granges pròpies (Granja, Empresa i Grups de Referència) o bé en grups de granges preestablerts segons diferents criteris (Selecció per Agrupacions de Granges), amb els resultats d’un o diversos grups de referència. Aquest apartat presenta a més la possibilitat de definir qualsevol de les consultes realitzades per poder tornar-les a efectuar posteriorment a Consultes Definides per l’Usuari.
 • Censos i produccions mensuals – Aquesta opció subministra els resultats més rellevants obtinguts cada mes al llarg del període anual seleccionat, la qual cosa permet visualitzar ràpidament l’evolució anual dels resultats de l’empresa.
 • Anàlisi de l’evolució dels històrics – Permet estudiar d’una manera més detallada l’evolució al llarg de diferents períodes d’un o diversos índexs, així com la comparació entre diferents granges de l’empresa, i comparar-ho així mateix amb l’evolució d’aquests resultats a els diferents grups de referència.
 • Informes trimestrals – En aquesta opció, l’usuari pot importar en format electrònic (Word o PDF) els diversos informes generats periòdicament pel sistema BDporc per a l’empresa, i que actualment s’envien regularment en format paper.
 • Sistema expert d’anàlisi de resultats – Aquest mòdul realitza l’anàlisi d’aquells índexs i paràmetres seleccionats mitjançant un sistema de comparació automàtica amb el conjunt de valors o estàndards de referència, per identificar lleugeres o fortes desviacions que posen de manifest causes que afecten negativament o positivament tant al procés productiu com als resultats econòmics presents i futurs.
 • Ajuda a la presa de decisions en la renovació de truges – Aquest mòdul permet analitzar l’estructura de la població i la relació amb els resultats productius, calculant un conjunt de paràmetres i índexs que proporcionen informació rellevant per a la presa de decisions amb relació a la renovació de reproductores.